Jäsenyhdistykset

Kuopiossa toimii tällä hetkellä kymmenen (12) Kokoomuksen paikallista yhdistystä. Näiden yhdistysten tehtävänä on hoitaa jäsenhuoltoa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, tutustumisretkiä ym.

Kunnallispoliittinen vastuu on kunnallisjärjestöllä, jonka kokouksiin yhdistykset valitsevat edustajansa ja jotka taas määrittävät Kokoomustoiminnan linjat ja valitsevat hallituksen.

Kuopiossa toimivia Kokoomuksen paikallisyhdistyksiä ovat Etelä-Kuopion Kokoomus, Kanta-Kuopion Kokoomus, Karttulan Kokoomus, Kokoomuksen Kuopion Talousseura, Kokoomuksen Kuopion Yhteiskuntapoliittinen seura, Nilsiän Kokoomus, Puijon Kokoomus, Riistaveden Kokoomus, Kallaveden Kokoomusnaiset, Kuopion Seudun Kokoomusnaiset, Kuopion Seudun Kokoomusnuoret sekä Kuopion Kokoomusopiskelijat.