Europarlamenttivaalien ehdokas Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroopan ytimeen”

24.5.2024

Lähestyvissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityisesti taloudesta ja turvallisuudesta. EU:lla on erittäin merkittävä aluepoliittinen ulottuvuus ja erityisesti Itä-Suomelle todella suuri merkitys. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä kautta itärajan sulkeutuminen ei vaikuttanut ainoastaan matkailuun ja Venäjän kanssa käytävään kauppaan. Itärajan sulkeutuminen tarkoitti myös Itä-Suomen tärkeimmän meriyhteyden, Saimaan kanavan sulkeutumista. Tämä on tarkoittanut materiaalivirtojen siirtymistä vesireitiltä raiteille ja kumipyörille, mikä taas entisestään on kuormittanut näitä yhteyksiä. EU:n tasolla on tärkeää tunnistaa nämä kriittiset rata- ja liikenneverkot osaksi Suomen ja koko Euroopan huoltovarmuutta. Tarvitsemme EU-tasolta panostuksia kriittisiin yhteyksiimme, jotka jo yksin huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden vuoksi muodostavat tärkeän kokonaisuuden. Lisäksi EU-tasolla tulisi nostaa yhdeksi liikenteelliseksi strategiseksi kärjeksi itäisen ja pohjoisen Suomen yhteyksien parantamisen Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan, jotta vahvistamme yhteyksiämme myös jäämerelle. Tämä lisäisi koko pohjoisen Euroopan turvallisuutta ja huoltovarmuutta, sillä se purkaisi esimerkiksi Itämeren epävakauttamiseen kohdistuvia riskejä, sillä Suomi on logistisesti käytännössä saari.

”EU on yhteytemme maailmaan”

EU tuo jo nykyisellään valtavasti mahdollisuuksia ja hyötyä koko Itä-Suomeen. Yksi tällainen hyöty EU:n tuoma vapaa liikkuvuus. Esimerkiksi laaja-alaisissa korkeakouluissamme tehtävä kansainvälisestikin korkeatasoinen tutkimus ei synny ilman tekijöitä. Vapaa liikkuvuus EU:n alueella onkin turvannut asiantuntijoiden ja osaamisen siirtymisen maiden välillä joustavasti. Erasmus-vaihdon kautta eurooppalaiset nuoret ovat päässet tutustumaan toisiin EU-maihin ja ihmisiin sekä pystyneet tuomaan osaamistaan vaihtomaahansa. Tätä EU:n keskeistä vahvuutta on tärkeää vahvistaa entisestään tulevalla kaudella. Yksi konkreettinen toimi olisi eri EU-maissa tehtävien tutkintojen entistä parempi tunnistaminen, jotta osaajien työskentely ei jäisi kiinni tutkintobyrokratiaan.

Toinen tärkeä hyöty on yhteiset, maailman suurimmat sisämarkkinat. Olipa sitten kyse Genelecin kaiuttimista, Ponssen ja John Deeren metsäkoneista, Olvin panimotuotteista, sahatavarasta tai korkeakoulujemme varjossa syntyvistä uusista innovaatioista, niillä on heti pääsy Suomesta koko EU:n laajuiselle markkinalle. EU toimiikin Suomelle käytännössä porttina maailmalle. Sisämarkkinoiden toimivuutta onkin tarpeen vahvistaa esimerkiksi reilua kilpailua vahvistamalla. Lisäksi tulevalla kaudella koko Suomen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää, että luovumme epäterveestä kilpailusta valtiontuilla. Suomenkaltainen pieni jäsenmaa ei voi pärjätä huutokaupassa suurien maiden kuten Saksan ja Ranskan kanssa. Valtiontuet eivät myöskään todellisuudessa vahvista ja nosta EU:n taloutta, vaan siihen tarvitaan tuottavuutta ja uusia innovaatioita. Tällä hetkellä olemme jäämässä kilpailukyvyssä ja talouskasvussa rajusti Kiinan ja Yhdysvaltojen taakse.

”Oppia Itä-Suomesta koko EU:lle”

EU antaa alueellemme paljon, mutta entistä enemmän myös Itä-Suomella on tarjota ratkaisuja koko EU:lle. Esimerkiksi nykyinen turvallisuuspoliittinen tilanne on herättänyt koko Euroopan tarkastelemaan esimerkiksi huoltovarmuuttaan tai ruokaturvaa aivan uudesta näkökulmasta. Hyvästä varautumisesta ei kerro runsaus hyvinä aikoina vaan pärjääminen huonoina. Itä-Suomessa tämä on tiedetty jo pitkään. Meillä tuotetaan laadukasta ja puhdasta ruokaa alkutuotannosta jalostukseen. Ruoantuotannon alueellisesta kattavuudesta on tärkeää pitää jatkossakin huolta.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on jälleen yksi tulevan kauden tärkeimpiä tehtäviä. Tässäkin Itä-Suomi on avainasemassa, sillä kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen on Itä-Suomessa jo arkipäivää. Esimerkiksi kiertotaloudessa, kuten esimerkiksi biokaasun hyödyntämisessä, meillä on runsaasti osaamista.

On myös koko EU:n turva ja etu, että itärajamme on turvallinen ja rajan seutu ei ole pelkkä puskurivyöhyke, vaan alueella asutaan ja yritetään. EU:n tasolla tuleekin huomioida päätöksenteossa EU:n ulkorajojen turvallisuus ja elämän edellytykset myös itäisessä Suomessa.

Olen ehdolla EU-vaaleissa, sillä myös Itä-Suomen äänen on kuuluttava EU-parlamentissa entistä voimakkaammin.

Kirjoittaja Sakari Pääkkö on kokoomuksen eurovaaliehdokas ja talouspoliittinen asiantuntija.