Kokoomuksen Kuopion yhteiskuntapoliittinen seura ry

puheenjohtaja
Veli-Matti Lammentausta
veli-matti
(at)lammentausta.fi
Puh. 040-515 3483

sihteeri
Kati Sweeney
kati.sweeney
(at)gmail.com
Puh. 044-3637 353