Kuopio-sovelluksen kehittäminen

23.10.2017

Kuopion uuden strategiakauden visiona on ajateltu Kuopion olevan suunnannäyttäjä muille kaupungeille Suomessa sekä kansainvälisesti. Kuopio haluaa olla ketterä kokeilija ja uudistaja sekä osallistaa kaupunkilaiset Kuopion kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto on myös ajankohtaista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Kuopion tulisi kehittää oma Kuopio-sovellus, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja hankkeista. Hankkeita tulisi voida kommentoida ja ”peukuttaa”. Sovellus toimisi samalla viestintäkanavana kuntalaisten ja viranomaisten välillä sekä helpottaisi matkailijoiden ja tuoreiden kuopiolaisten tutustumista kaupunkiin ja sen mahdollisuuksiin. Sovelluksesta tulisi olla kieliversio suomeksi sekä englanniksi. Sovelluksessa voisi olla tapahtumakalenteri, jossa näkyisi mm. kulttuuritapahtumat, urheilutapahtumat sekä harrastusmahdollisuudet. Käyttäjän tulisi voida valita sovelluksesta omia kiinnostuksen kohteitaan ja saada ilmoituksia juuri oman kiinnostuksen mukaisesta aktiviteetista Kuopiossa.

Helsingin kaupungilla on Helsinki-sovellus, jonka avulla asukkaat voivat lähettää kaupungille kysymyksiä, kehitysehdotuksia ja kiitoksia. Sovelluksessa voi lukea myös muiden lähettämää palautetta ja seurata niiden käsittelyn etenemistä. Myös Kuopio-sovelluksessa voisi olla vastaavanlainen palaute-osio.

Kuopiolla olisi mahdollisuus olla näin digitaalisten palveluiden edelläkävijä kaupunki Suomessa ja lisätä näin kuopiolaisten, matkailijoiden sekä työmatkalaisten Kuopioon tutustumista ja kaupungin vetovoimaisuutta. Sovelluksen käyttöönotto lisäisi ihmisten osallistumista tapahtumiin, alueen yritysten näkyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Esitämme, että Kuopion kaupunki selvittää Kuopio-sovelluksen käyttöönoton mahdollisuudet sekä sovelluksen kehittämisen, käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset. Selvityksessä on luontevaa huomioida ja osallistaa myös Kuopio-Tahko Markkinointi Oy

Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmä