Karttulan Kokoomus ry

puheenjohtaja
Markku Granander
markkugr(at)gmail.com
Puh. 0400-176 587

sihteeri
Ilmo Ylönen
ie.ylonen(at)gmail.com
Puh. 050-5649 522