Kuopio tapahtumien pääkaupungiksi

17.9.2018

Kuopio on yhä vahvemmin ottamassa paikkansa tapahtumakaupunkina. Kuopiossa olikin kuluneen kesän aikana runsaasti erilaisia tapahtumia. Positiivista oli myös se, että syntyi uusia tapahtumia samalla kun vanhat tapahtumat kehittyivät entisestään. Osassa tapahtumissa rikottiin myös kävijäennätyksiä.

Uusista tapahtumista kannattaa nostaa esiin esim. Hurja Mäkiautoralli ja Kellarifest. Näitäkään tapahtumia ei olisi syntynyt ilman uskoa omaan tekemiseen ja ideaan sekä vapaaehtoisuuteen. Nämäkin tapahtumat saavat jatkoa myös ensi kesänä ja into kehittää tapahtumia on valtava.

Kuopion strategiassa on määritelty, että Kuopio on Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue vuoteen 2030 mennessä. Tämä ei ole helppo tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisää tekijöitä ja muita resursseja. Tarvitaan myös oikeanlainen tahtotila ja yhteisöllisyys, että nähdään tämä strategiassa määritelty asia oikein.

Miten Kuopiosta saadaan strategiansa mukainen tapahtumakaupunki?

Onko uusien tapahtumien saaminen ja järjestäminen Kuopiossa riittävän helppoa? Saavatko olemassa olevat tapahtumat tarpeeksi tukea kaupungilta? Kaupungilla ei ole tällä hetkellä selkeätä ”tapahtumatoimistoa”. On olemassa elinvoimaisuuden palvelualue, markkinointiyhtiö sekä kokouksiin keskittynyt yksikkö. Onko työnjako selkeä ja optimaalinen? Onko kaupungilla riittävästi henkilö- ja muita resursseja, jotta strategiassa määriteltyyn tilaan päästäisiin?

Matkailu on voimakkaasti kasvava toimiala, jota oikeanlaiset tapahtumat tukevat. Siksikin tapahtumiin kannattaa panostaa. Myös omien asukkaiden viihtyisyys kasvaa hyvien tapahtumien myötä, samoin kaupungin yleinen vetovoima ja erityisesti houkuttavuus nuorten pohtiessa opiskelukaupunkinsa valintaa.

Digitalisaatio tuo kiihtyvällä vauhdilla tällekin alalle uusia sovelluksia ja mahdollisuuksia. Tästä alustamaailmasta ei parane jäädä jälkeen, vaan panostaa ja olla kehityksen etujoukoissa. Tapahtumiin ja matkailuun sijoitetut eurot maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Kuopion strategiassa on määritelty, että olemme Hyvän elämän pääkaupunki.  Me allekirjoittaneet valtuutetut näemme, että tämä pitää sisällään myös sen, että ”Kuopio on Tapahtumien Pääkaupunki”.

Siksi esitämmekin, että valtuustoon tuodaan uskottava ja riittävästi resursoitu suunnitelma siitä, miten voimme toteuttaa strategiset tavoitteemme tapahtumakaupunkina. 


Kuopion Kokoomuksen valtuustoryhmä