Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

4.9.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä tekee kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Väestöliitto on ajanut maksutonta ehkäisyä nuorille jo vuodesta 2006, jolloin asia kirjattiin seksuaalipoliittiseen ohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmasta seuraavalta vuodelta löytyy suositus maksuttomasta ehkäisystä alle 20-vuotiaille. Myös Käypä hoito -suositus kannattaa asiaa. Vuosien kuluessa tavoite on ulotettu koskemaan alle 25 vuotiaita.  Nuorten raskaudenkeskeytysluvut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan Suomessa. Silti nuorille aikuisille (20–24-vuotiaat) tehdään lukumääräisesti eniten abortteja.

Vuonna 2016 Kuopiossa tehtiin 207 raskauden keskeytystä ja näistä noin puolet alle 25 vuotiaille. Tästä aiheutuu inhimillistä kärsimystä, kun nuori joutuu päätymään raskaudenkeskeytykseen. Lisäksi tästä aiheutuu vuosittain vähintään 100 000 euron kustannukset.

Hyvä seksuaaliterveys on perusoikeus. Ehkäisy Suomessa on verrattain kallista, etenkin pienillä opiskelija- ja koululaisbudjeteilla tai määräaikaisissa työsuhteissa eläville nuorille. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten juuri 20–24-vuotiaille. Yksi syy nuorten naisten abortteihin on se, että ehkäisystä tingitään rahanpuutteen takia. Ehkäisyvalmisteiden hinta ei saa muodostua esteeksi raskauden tai seksitautien ehkäisemiselle.

Alle 25-vuotiaiden tulisi saada raskaudenehkäisy, niin kondomit kuin hormonaalinen ehkäisy maksutta. Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttomasti ehkäisyä tarjoavissa kunnissa nuorten tekemät raskaudenkeskeytykset ja seksitautitartunnat ovat vähentyneet merkittävästi. Tällä tavoin saadaan taloudellisia säästöjä ja tuetaan nuorten hyvinvointia.

Alle 25 vuotiaiden ehkäisyn maksuttomuus ei tarkoittaisi ehkäisyneuvonnan siirtymistä pois ammattilaisilta. Terveydenhoitajan työn paino on yhtä tärkeää kuin välineiden maksuttomuus.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen vastuu on terveydenhuoltolaissa määrätty kunnille ja opiskeluterveydenhuollolle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että myös Kuopion kaupunki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille


Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmä