Juustohöylääminen vie pohjaa tulevaisuudelta

16.12.2019

Kokoomus vaati tänään 16.12. kaupunginvaltuuston kokouksessa kaikkia Kuopion kaupungin tuottamia palveluita koskevan selvityksen laatimista kaupungin talouden tasapainottamiseksi. 

Valtuustoryhmän näkemyksen mukaan merkittävästi heikentynyt taloustilanne uhkaa kaupunkilaisten palveluita tulevaisuudessa, eikä huonoa talouskehitystä ole mahdollista oikaista ilman rakenteellisia muutoksia. Jos uudelleenjärjestelyjä ei tehdä, valtuusto on jatkossakin vaikeiden säästö- ja veronkorotuspaineiden edessä.

- Hyvän elämän pääkaupungissa on oltava hyvät palvelut kaikille kaupunkilaisille. Nyt menojen nopea kasvu vaatii perusteellista palvelurakenteen tarkastelua, ei hätäisiä, harkitsemattomia valintoja. Juustohöylääminen vie pohjaa tulevaisuudelta ja sivistykseltä, toteaa Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja Allu Koskinen

Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmä teki kaupunginvaltuustossa muutosesityksen vuoden 2020 talousarvioon, jossa valtuustoryhmä esitti rakenteellisen alijäämän vaikutusten ennakoimiseksi, että kaupunginjohdon toimesta olisi käynnistetty sisäinen selvitys palveluverkoston toimintojen tehostamisesta yli palvelualuerajojen.

Esityksessään kokoomus edellytti, että selvityksessä olisi tarkasteltu avoimesti koko kaupungin palvelurakennetta ja sen tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Selvityksessä olisi tullut huomioida kaupungin strategian mukaiset painopisteet ja ennakoida palvelutuotannon tulevia kehitysvaatimuksia kestävällä tavalla.

Osaksi palvelurakennetta koskevaa selvitystä kokoomus esitti myös koko kaupunkia koskevan kouluverkkoselvityksen tekemistä.

Tämä kokoomuksen esitys ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta muista valtuustoryhmistä. 

Kokoomuksen esityksestä kaupunginhallitus lisäsi kokouksessaan 25.11. kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 300 000 euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Tällä lisäyksellä peruttiin aiottu 4 prosentin opetusresurssin vähentäminen perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta.


Lisätietoja: 
Allu Koskinen
Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja
050 4368 322