Kokoomus ei vastusta koulujen rakentamista

3.6.2020

Kuopion kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 1.6. Riistaveden uuden yhtenäiskoulun rakentamista. Esitin yhdessä Eija Vähälän (kok.) ja Miia Eskelinen-Fingerroosin (kok.) kanssa hankesuunnitelman jättämistä pöydälle. 

Kokoomus ei vastusta uusien koulujen rakentamista Kuopioon. Päinvastoin ajattelemme, että investoinnit terveellisiin, turvallisiin ja toimiviin koulurakennuksiin ovat koulutyön resurssien turvaamisen ohella kaupungin arvokkaimpia tehtäviä.

Kokoomus haluaa, että Kuopion kaupunki kykenee täyttämään sekä opetukseen ja sivistykseen että esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvät tehtävät myös tulevaisuudessa.

Tässä tavoitteessa kuntatalouden luvut eivät ole itseisarvo, mutta pidemmän päälle huono talous vaikuttaa kaupungin palveluihin. Silloin heikoimpaan asemaan ajautuvat he, jotka käyttävät palveluita eniten: lapsiperheet, nuoret ja ikäihmiset.

Kuopion talous on ollut viime vuosina tiukalla. Sopeuttamistoimien ja veronkorotusten ansiosta vielä vuodenvaihteessa ennakoidut valonpilkahdukset saivat koronaepidemian myötä lisää haasteita.

Korona on kurittanut kuntataloutta historiallisen rajusti sekä Kuopiossa että koko maassa. Johtopäätös on ollut suomalaiskaupungeissa yhteinen: nyt viimeistään olisi laitettava suu säkkiä myöten.

Tätä tarvetta varten Kuopiossa on perustettu erityinen Kuopio25-työryhmä, jonka tehtävänä on huolellisesti punnita palveluiden järjestämiseen ja talouteen liittyviä kysymyksiä.

Tässä työssään eri puolueiden edustajista ja kaupungin virkamiesjohdosta koostuva ryhmä tarkastelee kaikkia kaupungin investointeja, käyttötalousmenoja ja rakenteita pitkällä aikavälillä.

Me kokoomuslaiset pidämme perusteltuna, että myös Riistaveden koulurakennusta koskeva hanke olisi otettu mukaan osaksi laajempaa arviointia nyt, kun kaupungin talouteen liittyvät näkymät ovat olennaisesti heikentyneet.

Kuopiossa on lähitulevaisuudessa paljon myös muihin koulurakennuksiin liittyviä investointipaineita. Ratkaistavana on mm. keskusta-alueen koulukysymys, kun nykyiset koulut eivät enää riitä kasvavalle oppilasmäärälle.

On tärkeää, että kaupunki tarjoaa hyviä ja tasalaatuisia palveluita kaikille kaupunkilaisille. Maaseutualueisiin liittyy erityispiirteitä, jotka on huomioitava, mutta siltikään ei voi olla niin, että maaseutualueiden isoja investointeja ajetaan jatkuvasti eteenpäin ilman, että niitä suostutaan arvioimaan osana koko kaupungin kokonaisuutta.

Riistaveden koulurakennuksen kohdalla hyvä alku kokonaisuuden hahmottamiselle ja investoinnin kohtuullistamiselle olisi ollut pienentää koulun yhteyteen rakennettavan liikuntasalin kokoa. Nyt liikuntasaliin suunnitellaan kolmea lohkoa, joista yksi on yli koulutyön oman tarpeen. Tyytyminen kahden lohkon saliin säästäisi kaupungin varoja liki 600 000 euroa ilman, että Riistaveden alueella asuvien oikeudesta terveellisiin ja turvallisiin tiloihin säästettäisiin senttiäkään.

Allu Koskinen (kok.)
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja