Kokoomus iloitsee koulutuksen resurssien turvaamisesta Kuopion kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä!

1.11.2022

Kuopion kaupunginhallitus on tänään 31.10. kokouksessaan hyväksynyt esityksen vuoden 2023 talousarvioksi.

Kuopion Kokoomus on erityisesti tyytyväinen, että kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä 2,2 miljoonaa euroa kasvun- ja oppimisen palvelualueelle. Kokoomus näkee tärkeänä, että lisärahoituksella voidaan estää ryhmäkokojen kasvu sekä ohjata lisämäärärahaa peruskoulujen pienryhmätoimintaan. 

Kokoomus esitti kaupunginhallituksessa, että kaupungille palkattaisiin tapahtumapäällikkö, jonka vastuulla olisi kaupungin tapahtumatilojen vuokraus ja oheistoimintojen koordinointi. Tämä loisi edellytyksiä merkittävälle tapahtuma- ja verotulojen kasvulle.

Kokoomus näkee tärkeänä, että kaupunki hakee uusia keinoja tulopohjan laajentamiseen menoleikkausten ja veronkorotusten sijasta.

Lisätietoja:

Jukka Savolainen
Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmän pj.
0445454248

Sakari Pääkkö
Kokoomuksen Kuopion kunnallisjärjestön pj.
0405414641