Kuopiossa aletaan kasvattaa lasten ja nuorten lukuintoa

10.2.2020

Kuopion kokoomuksen valtuustoryhmä teki syyskuussa 2019 valtuustoaloitteen lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamisesta Kuopion varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Aihe on ajankohtainen, sillä esimerkiksi viimeisimmän PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden kohdalla erot hyvien ja heikkojen lukijoiden kesken ovat kasvaneet. Heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt ja erityisesti poikien asenne lukemiseen on muuttunut huomattavan kielteiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän valmisteleman aloitteen johdosta Kuopion kaupunki on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä erityisavusta lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavaan hankkeeseen. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat luettavien materiaalien tekeminen tutummiksi, vuorovaikutteisuus, elämyksekkyys ja moniammatillinen yhteistyö, josta esimerkiksi Helsingissä on saatu erinomaisia kokemuksia. 

- Lukutaito on elinikäisen oppimisen ja mahdollisuuksien tasa-arvon perusta ja yksi keskeinen tekijä myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. Olemme iloisia, että tämä tärkeä aihe nytkähtää tuntuvasti eteenpäin. Kiitos asiaa valmistelleille virkamiehille, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Allu Koskinen.

Lisätietoja:

Allu Koskinen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
050 436 8322