KUOPION KOKOOMUS NIMESI EHDOKKAANSA LUOTTAMUSHENKILÖPAIKOILLE

1.8.2021

Kuopion Kokoomus nimesi kunnallisjärjestön hallituksen ja valtuustoryhmän yhteiskokouksessa 1.8.2021 ehdokkaansa Kuopion luottamushenkilöpaikoille.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023-2025 esitetään kansanedustaja, valtuutettu Marko Kilpeä. Kaupunginhallitukseen esitetään valtuutettuja Miia Eskelinen-Fingerroos, Pekka Niiranen ja Allu Koskinen, jota esitetään myös hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi.

Kaupunkirakennelautakuntaan esitetään Elena Chiksoevaa, Eero Wetzelliä ja Sakari Pääkköä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana.

Perusturva- ja terveyslautakuntaan esitetään Anna-Kaisa Kokkosta, Tuija Martikaista ja Olli-Pekka Ryynästä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana.

Kasvun- ja oppimisen lautakuntaan esitetään Jussi Hakalaa ja Karoliina Partasta, joka toimii lautakunnan varapuheenjohtajana.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan esitetään Kaija Sääskeä ja Jouni Holopaista.

Tarkastuslautakuntaan esitetään Taisto Toppista, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana.

Ympäristö- ja rakennuslautakuntaan esitetään Tiina Viljakaista ja Juho Oikarista.

Joukkoliikennelautakuntaan esitetään Anu Kähköstä ja Petri Rissasta.

Keskusvaalilautakuntaan esitetään Veli-Matti Lammentaustaa, joka toimii lautakunnan varapuheenjohtajana.

Savo-Pielisen jätelautakuntaan esitetään Laila Leskistä ja Eero Elorantaa.

Kevään 2022 yhtiökokouksissa nimettävien hallitusten puheenjohtajiksi esitetään valtuutettu Jukka Savolaista Mestar Oy:hyn ja Kuopion pysäköinti Oy:hyn varavaltuutettu Eija Vähälää. Lisäksi Savon Energia Holding oy:n hallituksen jäseneksi esitetään valtuutettu Sari Raassinaa.

Listaus kaikista paikoista löytyy allaolevasta liitteestä.

Lisätietoja antaa:

Sakari Pääkkö
puheenjohtaja
Kokoomuksen Kuopion Kunnallisjärjestö ry 
p. 0405414641
sakari.paakko@hotmail.com