Mielipide: Kenenkään ei tule pelätä, mitä seuraa omien mielipiteiden kertomisesta

5.5.2021

Asiakkaat eivät tule ensin. Työntekijät tulevat ensin. Kun pidät huolen työntekijöistäsi, he pitävät huolen asiakkaistasi. Tähän ajatukseen kiteytyy tämän päivän johtaminen ja siitä seuraava laadukas palveluntuottokyky. Henkilöstö on suurin yksittäinen kaupungin voimavara, ja siitä on pidettävä huolta.

Olen huolissani kaupungin työntekijöiden olosuhteista. Olen lukenut lehdistä liian paljon huonoja uutisia kaupungin henkilöstön näkökulmasta. Vain murto-osa kaikista epäkohdista päätyy lehtien palstoille.

Mikäli asiat eivät mene hyvin ja ihmiset voivat pahoin, pitää poliitikkojen mielestäni pystyä puuttumaan myös johtamiskäytäntöihin ja johtamiskulttuuriin. Kaupunki yhtiöineen on tuhansien ihmisten työnantajakonserni, jonka ydintehtävä on tuottaa palveluita sen asukkaille.

Laadukkaan palvelun resepti on yksinkertainen: hyvinvoiva työntekijä tuottaa hyvää palvelua. Poliitikoilla pitää olla keinot ohjata tätä keskeistä, verovaroin toteutettavaa kaupungin ydintehtävää ja sen laatua. Ellei tällaisia keinoja ole, ne on mahdollistettava.

Toivoisin, että työtyytyväisyyttä ja ilmapiiriä mitattaisiin enemmän kaikissa kaupungin yksiköissä ja yhtiöissä. Julkinen henkilöstöbarometri pitäisi tehdä vuosittain. Vain tällä tavalla voimme löytää oikeasti ne asiat, jotka eivät ole kohdallaan. Ollaan hyvillään siitä, kun löydetään epäkohtia ja virheitä! Niitä katsomalla voimme löytää kehityskohteita, parantaa suoriutumista ja menestyä paremmin.

Kaupungin työntekijät ovat hienoa porukkaa, tekevät hienoa työtä ja tuottavat hienoa palvelua meille kuntalaisille. Heistä on huolehdittava. Työntekijöitä pitää kohdella tasapuolisesti, ja heidän on saatava osallistua itseään koskeviin asioihin.

Kenenkään ei pidä musertua työkuormansa alle. Ihmisiä on kannustettava ja tuettava menestymään työssään.

Tarvitsemme avointa ja vastaanottavaista työpaikkakulttuuria. Ketään ei saa vaientaa. Kenenkään ei tule pelätä, mitä seuraa omien mielipiteiden kertomisesta. Kaupungin on ennalta estettävä työuupumista sekä pyrittävä säilyttämään veto- ja pitovoimainen työnantajakuva.

Palveleva johtaminen on tätä päivää. Työntekijöillä on valtavasti hienoja ideoita ja kehitysajatuksia, ja niitä pitää osata kuunnella ja ottaa vastaan. Kun henkilöstö menestyy, silloin myös koko kaupunki menestyy. Tämä on meidän kaikkien yhteinen etu.

Jarmo Tuppurainen
Kuntavaaliehdokas