Mielipide: Kuopio on sekä etätyö- että vakituinen asuinpaikka

29.5.2021

Etätyön määrä on kasvanut merkittäväksi ja siitä on tulossa uusi normaali tapa ihmisille tehdä työtä. Työtavat ja tekniikat muokkautuvat vielä, mutta perusvaatimukset ovat samoja teki sitä työtä missä tahansa. Tarvitaan hyvät tietoliikenneyhteydet ja paikka, missä työtä voi tehdä. 

Meillä on Kuopiossa mahdollisuus tehdä etätöitä erittäin virikkeisessä ympäristössä, joka on meidän vetovoimatekijämme. Harvassa kaupungissa työ, vapaa-aika ja ympäristö sulautuvat niin hyvin yhteen, kuin Kuopion maaseututaajamissa.

Yritykset ovat jo tarjonneet runsaasti erilaisia ratkaisuja tilojen osalta. Mutta pitkässä juoksussa ihmiset haluavat oman pysyvän tilan, missä työskennellä ja viettää vapaa-aikaa. Yhtenä esimerkkinä voi pitää Tahkon matkailualuetta, jossa on jo runsaasti yksityisomistuksessa olevia lomataloja, joita omistajat haluaisivat muuttaa pysyväksi asuinpaikaksi. 

Syksyllä julkaistavan kyselytutkimuksen mukaan asukkailla on erittäin vahva tahtotila tehdä Tahkosta pysyvä asuinpaikka. Koulut, päiväkodit, terveysasema ja muut peruspalvelut ovat 10 min ajomatkan päässä. Lentokenttä 45 min ja rautatieasema 35 min päässä. Nämä ovat vahvoja vetovoimatekijöitä, jotka on otettava huomioon alueen suunnittelussa. 

Nykyinen kaava ei tahdo riittävästi mahdollistaa vakituista asumista muuta kuin tietyillä alueilla tai sitten poikkeusluvalla. Lähtökohtaisesti pitää miettiä, miten kaava voi mahdollistaa vakituisen asumisen. Alueen kehittymisen ja vetovoiman kannalta tämä on erittäin tärkeää.

Kuopion kaupungin kaavoituksessa kannattaa miettiä kokonaisvaltaisesti sitä hyötyä, mitä vakituinen asukas Kuopioon jättää verotuloina ja palveluiden käyttäjänä. Kun on asukkaita, niin silloin säilyvät ja kehittyvät asukkaiden peruspalvelut. On erittäin tärkeää muistaa, että koulut ym. palvelut tarvitsevat asukkaita. Jo olemassa olevien taajamien ympäristöön liittyvät rakennusluvat eivät vaadi suuria investointeja kaupungilta, koska infra on jo olemassa.

Kuopiossa on enemmän rantaviivaa kuin Suomen itäraja on pitkä. Kun halutaan houkutella tänne uusia asukkaita, rantayleiskaavan tarkastelussa pitää lähteä siitä ajatuksesta, miten kaava voi mahdollistaa pysyvän asumisen.

Tämän kaavoitusmallin ja ajattelun tuominen Kuopion kaupungin strategiaan on välttämätöntä, jotta pärjäämme paremmin muille seutukunnille.

Jukka Savolainen
Kuntavaaliehdokas