Mielipide: Mielenterveyshän se mielessä

27.5.2021

Mielenterveys on erittäin tärkeä ja jopa trendisanaksi kohonnut asia. Julkisuudessa on esitetty erittäin tärkeitä uudistuksia terapiatakuuseen sekä maksuttomaan psykoterapeuttikoulutukseen liittyen. Tämän lisäksi kaikki tuntuvat puhuvan matalan kynnyksen palveluista, joita tarvitaan lisää.

Itse haluaisin tuoda tähän keskustelun kentälle konkretiaa ja tässä olisi minun ehdotukseni, joilla voidaan lisätä mielenterveyttä ilman, että tarvitsee puhua edellä mainituista asioista.

1.     Kirjataan mielenterveys osaksi strategiaa

Varsin yksinkertainenkin askel. STM on itse tehnyt mielenterveysstrategian vuosille 2020–2030. Kirjaamalla mielenterveys osaksi kaupungin strategiaa saadaan asiaan pitkäjänteisyyttä. Mielenterveys ei pääse unohtumaan, kun korona rajoitukset puretaan, vaan se on konkreettisena osana kaupungin usean vuoden suunnitelmia. Kirjaus muistuttaisi päättäjiä myös tulevina vuosina miettimään minkälaisia vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen päätöksillä on.

2.     Tuetaan järjestöjä ja ihmisten vapaa-ajan toimintaa.

Mielenterveys on monitahoinen asia. Siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Yksi niistä on yhteisöt ja sosiaaliset kontaktit. Näitä voidaan edistää tarjoamalla ihmisille mahdollisuuksia kerääntyä yhteen ja jakaa kokemuksiaan ja ilojaan ja murheitaan. Pienilläkin järjestöillä ja yhteisöillä voi olla merkittävä rooli ihmisen hyvinvointiin. Jokainen on tämän huomannut korona vuoden aikana.

3.     Tuetaan kriisikeskusten ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa

Mieli Ry pyörittää myös Kuopiossa kriisikeskusta ja auttavaa puhelinta. Vapaaehtoisuuden pohjalta pyörivä järjestö auttaa kriisiin ajautuneita ihmisiä. Jokaiselle meistä voi tulla vastaan yllättävä elämänkriisi. Tällöin meidän on mahdollista saada apua vapaaehtoisilta kriisityöhön erikoistuneilta auttajilta. Tukemalla mielenterveysjärjestöjen perustoimintaa, voidaan auttaa monia kuntalaisia. Kunnan tulisi mahdollistaa eri järjestöjä muodostamaan isompia foorumeita, joissa eri mielenterveys toimijat voivat keskenään jakaa tietoa ja toimintatapoja.

Jokeri. Annetaan psykiatrisille sairaanhoitajille mahdollisuus jatko kouluttautua lyhytinterventiopsykoterapiaan kaupungin tarjoamana (sekä kehitetään samalla työkulttuuria)

Ensimmäinen kohtaamiseni psykiatriaan oli Keroputaan sairaalassa harjoittelijana 2019. Kyseisessä sairaalassa on aikoinaan kehitetty avoimen dialogin hoitomalli. Tätä kyseistä hoitomallia tullaan katsomaan ympäri maailmaa, sillä se on osoittanut tehonsa vakavia mielenterveyden sairauksia vastaan. Meri-Lapin alueella vakavien mielenterveys sairauksien esiintyvyys on laskenut, ja hoitomallin piirissä pysyvät syövät vähemmän psyykeen lääkkeitä.

Itse ollessani töissä siellä, ihastuin hyvään työyhteisöön, joka toivotti minut tervetulleeksi ja otti osakseen, vaikka olin siellä vain kuukauden ajan! Keskeisenä osana näin, että sairaanhoitajilla siellä oli mahdollisuus kouluttautua perheterapeuteiksi. Työyhteisöön panostettiin ja se myös näkyi potilastyössä, että myös tautitilastoissa asti.

Arttu Leppäkynnäs
Kuntavaaliehdokas
Lääketieteen opiskelija