Mielipide: Vanhustenhoito selviää isoista haasteista

27.4.2021

Kuopion vanhustenhoito näyttää tilastojen valossa hyvältä. Pitkäaikaisessa hoidossa on noin 6,8%  75 vuotta täyttäneistä. Suomessa luku vaihtelee kunnittain noin 5%-12%. Kuopion strategiana on ollut, että noin 5-6% 75 vuotta täyttäneistä olisi tehostetussa palveluasumisessa tai muussa laitoshoidossa. Kuopiossa on tehostettu geriatrista hoitoa tavalla, joka on tehnyt muut kaupungit kateellisiksi. Myös kuntoutus on laajentunut ja sitä kehitetään edelleen.

Luulisi, että suuri määrä hoitopaikkoja olisi merkki hyvin hoidetusta vanhustenhoidosta. Ei ole. Pikemminkin se kertoo sekä kotihoidon että kuntoutuksen puutteista, mitkä pakottavat ottamaan enemmän vanhuksia laitospaikoille.

Kun kehitämme kotihoitoa ja kuntoutusta pystymme vähentämään laitoshoidon tarvetta. Usein iäkäs henkilö joutuu pitkäaikaiseen hoitoon seuraavalla tavalla: Hän asuu kotonaan ja pärjää. Sitten tulee joku akuutti sairaus ja joudutaan sairaalaan. Tauti saadaan hoidettua, mutta potilaasta ei enää tule kelpoista asumaan kotonaan. Seurauksena on pitkäaikainen hoito esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa.

Jos potilasta pystytään kuntouttamaan mahdollisimman aikaisin ja tehokkaasti, useampi iäkäs pystyy kuntoutumaan niin, ettei laitospaikkaa hänelle enää tarvita. Kotona asuminen tarvitsee myös tehokasta kotihoitoa. Digitaalisella etähoidolla on myös mahdollisuuksia, joita on hyödynnetty toistaiseksi vain niukasti.

Hyvä tilanne ei merkitse sitä, että kehittämistyö olisi valmis. Kuopio tarvitsee kaikkiaan noin 950 tehostetun palveluasumisen paikkaa vuoden 2030 jälkeen. Vielä on noin 200 paikan vajaus. Todellisuudessa uusia paikkoja tarvitaan enemmän, koska osa paikoista on vanhentuneita ja ne täytyy korvata nykyaikaa vastaavilla asumismuodoilla.

Myös henkilökuntaa tarvitaan lisää. Kotihoidon laajeneminen edellyttää lisää voimavaroja. Korona-aika on laittanut henkilökunnan koville. Hoitajamitoitus laajenee ja sekin vaatii joissain kohteissa lisää henkilöstöä. Kaupungin tulee pitää huolta arvokkaasta osaavasta henkilöstöstään. Rekrytointia on pystyttävä laajentamaan.

Osa paikoista tulee olemaan kaupungin omaa tuotantoa ja osa ostopalveluja. Myös välimuotoista asumista tarvitaan. Asutaan yhdessä -hanke tulee tuottamaan korkeatasoista välimuotoista asumista iäkkäille.

Kuopion vanhustenhoito on hyvää, mutta haasteiden edessä. Yhteistyöllä pystymme saamaan vanhustenhoidon sellaiseen laajuuteen, että tulevista hoitotarpeen lisäyksistä pystytään selviämään.

Olli-Pekka Ryynänen
Kuntavaaliehdokas
Professori emeritus