Puheenvuoro kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa

9.9.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä virkahenkilöstö

”Aina ollaan tässä vaiheessa vuotta samassa tilanteessa, että joudutaan säästämään”, sanoi eräs valtuutettu viime viikolla minulle kahvikeskustelussa.

Nyt tätä tilannetta ei voi verrata millään tavalla aikaisempiin vuosiin. Jos meillä aikaisemmin ei ole ollut jonkun mielestä hätää, tulevaisuudessa on. Tai voimme me huijatakin itseämme ja kääntää katseemme jatkamalla samalla tavalla ja ottaa vaan entisestään lainaa, mutta kokoomuksen mielestä se ei ole missään nimessä oikea vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

Uskon, että mitä alijäämät näyttävät tällä hetkellä, ovat valitettavasti vasta alkusoittoa. Ilman korjaustoimenpiteitä vuoden 2021 alijäämä olisi jo yli 30 miljoonaa euroa. Epävarmuustekijöitä on erittäin paljon: Mikä muun muassa verotulojen kertymä tulee oikeasti olemaan tulevaisuudessa? Miten sote asiat ratkeavat?

Covid19 on muuttanut tilanteen täysin. Nyt syy ei ole kenenkään, vaan sitkeän viruksen, joka sotkee jokaisen ihmisen elämän. Sabotoi elämäntyötä tuntematta minkäänlaista sääliä. Tämä on jatkunut kohta 180 päivää eli puoli vuotta ja loppua ei ole valitettavasti näkymissä

Olen lähiaikoina miettinyt paljon, että olemmeko me päättäjät oikeasti vielä tajunneet tuskan, mitä yhteiskunnassa joudumme vielä kokemaan? Yrittäjien oikean ahdingon? Hädän, joka riipii sisällä? Huolen tulevaisuudesta? Konkurssiaallon?

Pitää kuitenkin muistaa, että Kuopion kaupunki on erilaisilla toimilla, omalta osaltaan ollut auttamassa eturintamassa yrittäjiä mm. vuokravapautuksilla sekä pienhankintojen keskittämisellä paikallisille toimijoille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Me kokoomuksessa olemme järjestelmällisesti puhuneet rakenteellisesta palveluverkkouudistuksesta. Nyt olisi vihdoin tämän aika.

Jotta Kuopion kaupungin talous voidaan tasapainottaa kestävällä tavalla, kokoomus esittää kaikkia kaupungin palveluita koskevan palveluverkkoselvityksen laatimista ja palveluverkon tiivistämistä sen mukaisesti. Samassa yhteydessä on tehtävä palvelurakennetta koskeva selvitys ja tarvittavat muutokset palveluiden painopistealueisiin. Esimerkiksi ikäihmisten terveydenhoitoa koskevissa palveluissa tämä voisi tarkoittaa uusia panostuksia kotiin tarjottaviin ja kuntouttaviin palveluihin.

Palveluverkkoselvityksen lähtökohdaksi on otettava kokonaisvaltainen visio kaupungin vastuulla olevien palveluiden tuottamisesta. Selvityksessä on huomioitava kaupunkirakenteen, väestön ja palvelutarpeiden kehitys. Lisäksi palveluverkon ja -rakenteen uudistamisessa on kattavasti selvitettävä palvelualueiden rajat ylittävän yhteistyön, digitalisaation ja erilaisten liikkuvien palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Palveluverkkoselvitys on otettava kaupungin investointisuunnitelman pohjaksi ja suunniteltua investointitasoa on laskettava. Kaupungin on korostettava investoinneissaan niiden tarpeenmukaisuutta laadukkaiden peruspalveluiden tuottamiseksi kustannustehokkaalla tavalla, sekä investointeja, joilla on erityinen merkitys Kuopion veto- ja pitovoimalle kaupungin strategian mukaisesti.

Meidän pitää uskaltaa tehdä nyt päätöksiä, vaikka ne olisivatkin kiperiä. Me kokoomuksessa olemme valmiita näihin talkoisiin.

Haluan myös tässä vaiheessa kiittää Kuopio 2025-työryhmään ja sen alatyöryhmiin osallistuneita henkilöitä ja valmistelijoita. Tätä käytäntöä voisi jatkaa myös tulevaisuudessa talousarviovalmistelussa.

Yhdessä me selviämme tästä, kun muistamme nyt yhden asian: irtopisteiden hakemisen aika ei ole nyt, vaan saumattoman yhteistyön, joka pitää ulottua yli puoluerajojen.

Hyvää syksyn alkua kaikille.

Allu Koskinen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja