Ryhmäpuheemme kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyyn liittyen

10.12.2019

Valtuustoryhmämme puheenjohtaja Allu Koskisen pitämä ryhmäpuheenvuoromme Kuopion kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn 2020 yhteydessä 9.12.2019. 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut paikalla olijat,  

Se on taas se aika vuodesta, kun me valtuutetut olemme tekemässä vaikeimpia ja vastuullisimpia päätöksiä, mitä toimivaltaamme on uskottu - olemme jakamassa ja kohdentamassa kuntalaisten rahoja kuntalaisen palveluihin ja palveluiden vaatimiin investointeihin. Päätöksiä tehdessämme meiltä vaaditaan vastuullisuutta, realismia, kykyä nähdä olennainen ja rohkeutta katsoa myös tulevaisuuteen. 

Tänä vuonna tulemme tekemään 40 miljoonan euron alijäämän. Ensi vuodelle on budjetoitu alijäämää 13.1 miljoonaa euroa ja hallituksen käsittelyssä olevat lisäykset tulisivat nostamaan alijäämän 13,8 miljoonaan euroon. Tämä on hyvä meidän kaikkien muistaa, kun valmistaudumme viikon päästä pidettävään talousarvion päätöskokoukseen. 

Kaikilla valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on varmasti toiveita siitä, mihin erityisesti verorahoja pitäisi suunnata. Puolueilla on omia ideologioitaan, valtuutetuilla omia mieltymyksiään ja kokemuksia, ammatti- ja muut edunvalvontajärjestöt yrittävät lobata omia tavoitteitaan ja näkemyksiään. Kaikilla on varmasti omasta näkökulmastaan hyvät ja perustellut tavoitteet. Karu totuus on kuitenkin se, että ei ole kestävää ja vastuullista yhteisten asioiden hoitamista, jos palveluja kehitetään ja kustannetaan nk. syömävelalla. 

Osalle kuntalaisia ja myös meitä valtuutettuja voi herätä myös ajatus, että voisimme alkaa karsimaan investoinneista. Näin ajattelevien on syytä muistaa, että investointien lykkäämisestä saatavat säästöt eivät ole pitkäaikaisia, ne eivät vähennä niin sanottua syömävelkaa, vaan saattavat esim. korjausinvestointien lykkäämisen takia jopa lisätä käyttötalousmenoja. Monia investointeja on mahdollisesti ajateltu toteuttaa samaan aikaan muiden infrahankkeiden kanssa, josta syntyy kokonaistaloudellisia säästöjä. 

Me Kokoomuksessa olemme etsineet pitkin syksyä kestävää ratkaisua huolestuttavan suuren rakenteellisen alijäämän kattamiseen ja käyttötalousmenojen kasvun hillintään. Teimme ratkaisuehdotuksen jo veroprosenttikeskustelussa ja kaupunginhallituksessa talousarviosta päätettäessä. 

Esitimme seuraavaa: Rakenteellisen alijäämän vaikutusten ennakoimiseksi Kuopion kaupunki aloittaa kaupunginjohtajan johdolla kaupungin sisäisen selvityksen kaupungin palveluverkoston toimintojen tehostamisen tarkastelun yli palvelualuerajojen. 

Selvityksessä käydään läpi Kuopion kaupungin palvelurakenteet sekä ydintoimintojen tuottavuusarviot ja tehostamismahdollisuudet. Tarkastelussa otetaan huomioon kokonaisuus sekä tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kaupungin strategianmukaiset painopistealueet huomioiden. Kaupunginjohtaja esittelee tulokset selkeine toiminnan tehostamisehdotuksineen kaupunginhallitukselle 18.8.2020 mennessä. 

Tulemme esittämään tämän saman ehdotuksen talousarvion päätöskokouksessa. Tämä ei ole epäluottamuslause kaupungin operatiivistä johtoa kohtaan vaan päinvastoin! Me valtuutetut kaupunginvaltuustona olemme ylin päättävä elin kaupungin organisaatiossa ja meidän velvollisuutemme on osaltamme antaa tukea ja työvälineitä virkajohdolle heidän työssään. Ehdotuksemme velvoittavuudessaan toimii sellaisena. 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Palveluverkoston tarkasteluun pitää ottaa mukaan myös koko kaupunkia koskeva kouluverkostoselvitys. Tiedän, että verkostokeskustelu herättää aina liikehdintää ja päätökset eivät tule olemaan meille kenellekään helppoja, mutta jos itse sanomme että ei ole järkevää sijoittaa seiniin vaan sisältöön, niin miksi emme toimi puheidemme ja näkemystemme mukaisesti, kun teemme päätöksiä? 

Me myös Kokoomuksessa haluamme, että etsimme ja tarkastelemme uusia mahdollisuuksia tulojen hankkimiseksi kaupungille. Ja tässä yhteydessä emme puhu verojen korotuksista ja kaupunkilaisten palveluiden taksojen nostamisesta. Onko mahdollista saada uudenlaisia toimintamalleja yritysyhteistyön avulla? Hyvänä esimerkkinä suuren suosion saavuttaneet kaupunkipyörät. Me voisimme esim. aivan hyvin antaa ulkopuolisen toimijan myydä näihin mainospaikkoja ja eri tahot voisivat ostaa pyöräasemia nimiinsä. Kaupunki saisi rahaa peruspalveluihin ja yritykset saisivat uutta ja positiivista näkyvyyttä. 

Tällä ei pelasteta Kuopion taloutta, mutta Meidän on alettava ajattelemaan asioista uudella tavalla, jotta Kuopion pito- ja vetovoima tulee myös jatkossa pysymään vahvana ja kasvamaan edelleen. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa jo tässä vaiheessa kiittää valmistelijoita ja toivoo talousarviokeskustelussa vilkasta ja innovatiivista uutta ajattelua kuntien elinvoiman ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen. 

Kiitos ja hyvää joulun odotusta kaikille.