TIEDOTE: Ampumaharrastuksen mahdollisuuksien parantaminen Kuopiossa

17.5.2022

Kokoomuksen Kuopion kaupunginvaltuutetut Karoliina Partanen ja Marko Kilpi ovat jättäneet valtuustoaloitteen 16.5. valtuuston kokouksessa , jonka tavoitteena on parantaa ampumaharrastuksen mahdollisuuksia Kuopion alueella.

”Tällä hetkellä Kuopiossa ampumaharrastusta sen eri muodoissa harjoittavien mahdollisuuksia harrastamiseen on kavennettu viime vuosina. Raasion rata, jota muun muassa reserviläiset käyttivät, on jo suljettu vuoden vaihteessa. Samaan aikaan Kuopion kaupunki on sulkenut Kuopion Linja-autoaseman alakerrassa sijainneen sisäampumaradan”, Partanen sanoo.

”Kuopiolaisten mahdollisuudet ampumiseen on jopa heikot verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseutuun tai Pohjanmaahan. Kuopiossa ampumaratojen määrä, laatu ja saavutettavuus eivät vastaa harrastajien määrää eivätkä erityisesti reserviläisten tai toiminnallista ampumista harjoittavien harjoittelun laadullista tarvetta. Ratoja käyttävät harrastustarkoituksessa esimerkiksi Kuopion Urheiluampumaseura, Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura, lukuisat muut metsästysseurat, Pohjois-Savon reserviläispiiri ry ja Pohjois-Savon reserviupseeripiiri ry” Kilpi jatkaa.

Ampuharrastuksen, erityisesti toiminnallisen ampumisen, mahdollistaminen on koko yhteiskunnan etu ja turvallisuuden osatekijä. Tämä on erityisen selvää juuri nyt. Reserviläisten harjoittelu on liikaa kytköksissä Puolustusvoimilta saatuihin vuoroihin. Puolustusvoimien oma harjoittelutarve on kasvanut ja samalla reserviläisten mahdollisuudet harjoitella Puolustusvoimien ampumaradalla Rissalassa ovat vähentyneet. Suurin osa kuopiolaisista 20-60 -vuotiaista miehistä on reserviläisiä. Sodan ajan puolustusvoimat koostuvat noin 90 % reservistä, jonka ampumataidon todellinen ylläpito on kiinni heidän omasta aktiivisuudestaan ja erityisesti harjoitusmahdollisuuksista. 

”Ampumaharrastuksen harjoittamisen mahdollisuuksien lisääminen on selvä viesti kuopiolaisille ja myös paikkakunnan ulkopuolisille siitä, että kaupunkimme kokonaisturvallisuudesta pidetään huolta harrastusmahdollisuuksien parantamisen lisäksi. Ampumaratojen lisääminen parantaa kuopiolaisten viihtyvyyttä harrastusmahdollisuuksien lisääntymisen myötä. Myös kokonaisturvallisuuden tunne kasvaa”, Partanen toteaa.

”Muuttuneen globaalin tilanteen takia kuopiolaisten ampumaseurojen jäsenmäärä on räjähtänyt. Vuonna 2021 reserviläisiä liittyi yhdistyksiin 195. Vuoden 2022 aikana heitä on liittynyt alkuvuoden aikana jo 312. Voimakkaasti lisääntyvän jäsenmäärän vuoksi sovelletun reserviläisammunnan kurssien määrää kasvatetaan Pohjois-Savossa tuplaamalla kurssien lukumäärä”, Kilpi sanoo.

Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen on Suomessa ennen Venäjän oikeudetonta hyökkäyssotaa ilmoittautunut 150 henkilöä päivätasolla. Venäjän hyökkäyssodan alettua on määrä kasvanut 700 päivässä ja luku kasvaa.

”Ampumaharrastus ja sen mahdollistaminen vaikuttaa myös yhteisön muuhun hyvinvointiin. Esimerkiksi Kuopion Reserviläiset vaikuttavat aktiivisesti asukkaidemme hyvinvointiin muun muassa olemalla mukana Kuopion kaupungin kampanjassa, jolla pyritään yksinäisyyden ehkäisyyn. Ampumaharrastus on siten muutakin kuin ampumista. Ampuradalla kokoontuminen yhteisen harrastuksen parissa tukee monia tavoitteita”, valtuutetut sanovat.

Tällä hetkellä kuopiolaiset ampuvat Heinjoen ampumaradalla. Rata ei ole ajantasainen käyttöominaisuuksiltaan. Radan käyttöön ottamisen jälkeen ampumaharrastuksen muodot ovat muuttuneet merkittävästi. Nykyisellään Heinjoen ampumarata ei mahdollista toiminnallista ampumista eikä esimerkiksi pistooliradalla edes tavallisimpien lajeissa käytettävien aseiden ja kaliberien käyttöä.

”Vuonna 2020 Suomen ampumaurheiluliitto ry:n kilpailulisenssin haltijoista 41% oli Practical-ampujia. Heinjoen olemassa olevat radat ja hallintomalli ovat 40-vuotta vanhoja, eivätkä ne vastaa Practical-ampujien harjoittelutarpeita”, Partanen sanoo.

”Kuopiolaisten reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataidon ylläpito Kuopiossa edellyttää, että Kuopio järjestää asianmukaiset ratatilat ja paikat ampumiseen Kuopion alueelta. Myös kasvanut harrastustarve ja harrastamisen muotojen monipuolistuminen edellyttävät ratojen ja paikkojen uudistamista. Ratatiloja ja paikkoja on käyttämässä myös maanpuolustuskoulutusyhdistys, jonka tarjoamien ampumakurssien määrä on Pohjois-Savossa puolittunut johtuen puutteellisista harjoittelupaikoista”, Kilpi toteaa.

”Kuopion kaupungin tulee saattaa pikaisesti ampumaratojen lukumäärä ja laadulliset tarpeet vastaamaan kasvanutta harrastustarvetta. Lisäksi Kuopion kaupungin tulee kiirehtiä Heinjoen uuden ampumaradan valmistelua. Kaupungin tulee osoittaa välittömästi riittävät resurssit uuden ympäristöluvan hakemiseen. Luvan edellyttämät piirustukset on laadittava ensi tilassa. Ei ole enää mitään syytä pitkittää asian valmistelua”, valtuutetut linjaavat.

”Kaupungin tulee selvittää, onko nykyinen Heinjoen ampumaradan hallintomalli yhdenvertainen kaikkien rataa käyttävien harrastajien ja harrastusmuotojen näkökulmasta”, valtuutetut päättävät.


Kaupunginvaltuutetut

Karoliina Partanen

Marko Kilpi