Tiedote: Kokoomuksen Kuopion kaupunginhallitusryhmä on pettynyt kaupunginhallituksen 27.11. päätökseen kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta osassa Kuopiota.

29.11.2023

Kyseinen rahoitustuki koskee seitsemää asuinaluetta koko Kuopiossa.

Kaupunginhallitus teki 27.11. kaupunginjohtajan esityksestä poikkeavan päätöksen koskien kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta Kuopion alueella. Lopulta vain kokoomuslaiset edustajat kannattivat kaupunginjohtajan esitystä olla myöntämättä noin 376 500 euron omarahoitusosuutta hankkeelle.

Päätös on hullunkurinen suhteessa haastavaan taloudelliseen tilanteeseen ja laajaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2024-2027, jonka kaupunginhallitus päätti käynnistää juuri kuukausi sitten.

Toisekseen päätetty rahoitustuki hyödyttää vain osaa kuopiolaisia. Määräaikaan mennessä jätettiin vain yksi ja sekin vain osahankkeita koskeva hakemus alueista Pihkainmäki, Muuruvesi, Vehmasmäki, Juankoski (osittain) ja Nilsiä (osittain).

Kyseinen hankepäätös on täten ongelmallinen kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta, kun otetaan huomioon koko Kuopion alue - sen lukuisat taajamat, kylät ja maaseutualueet.

Lisäksi julkisesti tuettu valokuiturakentaminen on kyseenalaista tilanteessa, jossa markkinaehtoisesti toimivat teleoperaattorit ovat jatkuvasti sekä laajentaneet että parantaneet niin mobiiliverkkojen nopeuksia kuin kuuluvuusalueita. Kiinteä laajakaistayhteys palvelee hyvin harvoja kuopiolaisia, eikä julkisesti tuettu verkkojen rakentaminen takaa kohtuullisia asiakashintoja suhteessa mobiiliyhteyksiin.

Kokoomuksen hallitusryhmä ei ole periaatteellisesti laajakaistaverkkojen tukemista vastaan. Emme Kuopiossa kuitenkaan koe tässä taloustilanteessa vastuulliseksi emmekä johdonmukaiseksi olla tukemassa kalliita, vain harvoja kuntalaisia hyödyttäviä investointeja, joille löytyy edullisempia ja valtaosin toimivia markkinaehtoisia vaihtoehtoja.

Tämäkin tuki tulee vaikuttamaan tulevien vuosien käyttötalouteen, josta olisi järkevää sopia talouden tasapainotusohjelman yhteydessä.

Lisätietoa:

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, Allu Koskinen
allu.koskinen@kuopio.fi, 050-436 8322