Lautakunnat

Kuopion kaupungin lautakunnat:

  • kaupunkirakennelautakunta
  • kasvun ja oppimisen lautakunta
  • hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
  • perusturva- ja terveyslautakunta
  • keskusvaalilautakunta
  • tarkastuslautakunta

Alueellisia lautakuntia ovat joukkoliikennelautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja jätelautakunta.

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.