Parempaa arkea elinvoimaisessa Kuopiossa

Kuopio on kasvava ja kehittyvä Itä-Suomen veturi. Olemme kansainvälinen ja vetovoimainen kaupunki, jossa sujuva ja omanlainen arki tulee olla mahdollista meistä jokaiselle.

Haluamme luoda jokaiselle edellytykset hyvään elämään maailman parhaalla varhaiskasvatuksella ja koulutuksella. Uskomme, että koulutuksen voimalla yksilöt voivat muuttaa elämäänsä ja koko maailmaa. On tärkeää, että voimme pitää ryhmäkoot maltillisina ja ottaa jokaisen oppijan yksilönä huomioon.

Terve ja toimiva talous on kunnan elinehto, sillä se takaa kuntalaisten työpaikat ja palvelut. Kuopion elinvoimaisuus syntyy kuntalaisten, alueen yritysten ja eri järjestöjen vuorovaikutuksesta ja yhteistyöllä. Kunnallisveroprosenttia ei Kuopiossa tule nostaa ensi vaalikaudella.

Kuopiossa on huolehdittava, että ikäihmisemme saavat hyvää ja tarvitsemaansa hoitoa. Kokoomukselle seniorit ovat aktiivisia toimijoita; eivät vain palveluiden käyttäjiä. Vapaa- ja omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen tuo erityisesti ikäihmisten osaamisen ja kokemuksen koko yhteisön voimavaraksi.

Elävässä kaupungissa tapahtuu jatkuvasti. Vireään kaupunkielämään kuuluvat erottamattomana osana erilaiset liikunta- ja kulttuuritapahtumat. Haluamme laittaa kuntoon kaupungin lenkkipolut ja virkistysalueet. Jokaisella kuopiolaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa.

Toimiva Kuopio rakentuu osaamisesta, laadukkaista palveluista, elinvoimasta ja vastuullisesta taloudenpidosta.

Sanomme kyllä vahvalle kuntataloudelle, ihmisten ostovoimalle, yritysten menestykselle ja kestävälle kehitykselle

Emme puhu taloudesta eurojen, vaan palveluiden vuoksi: vain vahvalla taloudella voimme ylläpitää ja edelleen kehittää hyviä julkisia palveluita kaikille kaupunkilaisille.

Haluamme, että kuopiolaisilla on monipuoliset mahdollisuudet tehdä töitä ja yrittää. Kaupungin pitää olla elinkeinoelämän aktiivinen kumppani ja edesauttaa yritysten toimintaa ja kasvua. Menestyvät yritykset auttavat myös kaupunkia menestymään – kakku pitää leipoa, ennen kuin siitä voidaan jakaa.

Yritysten auttaminen voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi byrokratian purkamista: ovatko kaikki nykyisin kaupunginkin vaatimat luvat tarpeellisia? Voisiko joitain asioita hoitaa kevyemmin ja ketterämmin? Uskomme, että voisi.

Meille verot eivät ole kaupungin, vaan ihmisten rahoja, ja haluaisimme ottaa niistä mahdollisimman vähän. Kunnallisveroprosenttia ei tule nostaa seuraavalla vaalikaudella.

Kaupungin ja sen talouden kehittämisessä on otettava huomioon kestävä kehitys ja ainutlaatuinen luonto, jonka keskellä saamme elää. Talous- ja ympäristöasiat eivät ole joko-tai, vaan niiden kuuluu olla sekä-että.

Talouteen ja ympäristöön liittyvät kysymykset ovat myös vastuukysymyksiä: me emme halua elää kädet tulevien sukupolvien taskuissa.


Me uskomme, että koulutus kantaa: perusasiat kuntoon, loppu syrjäytymiselle ja kiusaamiselle

Meille Kuopio on koulukaupunki ja koulutus ja sivistys jokaisen oikeuksia. Olemme ylpeitä siitä, että kotimme tarjoaa maailman parhaita edustavaa koulutusta varhaiskasvatuksesta peruskouluun, monipuolisten 2. asteen mahdollisuuksien kautta ammattikorkeakouluun ja yliopistoon ja aina tieteenteon huipulle asti.

Myös koulutusta koskeneista säästöistä on päästävä nyt sisältöihin ja uusiin satsauksiin. Ryhmäkoot on pidettävä maltillisina ja ammattitaitoista henkilöstöä on oltava riittävästi – sekä lasten ja nuorten että henkilöstön itsensä vuoksi. Haluamme, että kuopiolaisissa kouluissa on tilaa aidoille kohtaamisille, arkipäivän ilolle ja oppimisen innolle.

Korona-aikana entisestään lisääntyneisiin lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on löydettävä tehokkaita ratkaisuja. Hyvän elämän pääkaupungissa lapsista ja nuorista pidetään huolta, eikä siitä saa tinkiä.

Kaikkien kaupungin koulujen tulee olla kiusaamisesta vapaita vyöhykkeitä ja jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. 

Meille koulu on tärkeä lähipalvelu, mutta liian pienet kuin liian suuretkaan koulut eivät ole lasten ja nuorten parhaaksi. Meille koulukysymyksessä tärkeintä ei ole koulujen seinät vaan se, mitä niiden seinien sisällä tapahtuu.


Haluamme ihmiset jonoista hoitoon: hyvän elämän pääkaupungissa on sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveys ja hyvinvointi ovat hyvän elämän ehto. Jos sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin ei pääse sujuvasti, kasvavat sekä inhimilliset että taloudelliset kustannukset. Haluamme pitää yllä ja edelleen kehittää matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä terveyspalveluita: esimerkiksi terveyskioskitoimintaa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveyspalveluihin. Nykyisellään byrokratia kestää liian kauan ja ihmiset eivät saa tarvitsemaansa apua – näin ei voi olla. Mielenterveyden ongelmista on usein lyhyt matka syrjäytymiseen. Hyvän elämän pääkaupungissa pidetään kaikki mukana.

Hyvän elämän pääkaupungissa on myös ikäihmistemme ansaitsema vanhuudenturva. Hoivaa ja hyvinvointia tulee kyetä tarjoamaan entistä enemmän kotihoitona.

Kaikkien kuopiolaisten mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan tulee entisestään kehittää. Monet isot liikuntapaikat alkavat olla jo hyvällä mallilla; seuraavaksi kaupunkiin tarvitaan lisää esimerkiksi ulkokuntosaleja ja talviuintipaikkoja. Meille pienet asiat ovat isoja asioita.

Vaikka valtaosa kuopiolaisista voi hyvin, tarvitsemme lisää tukea niille, jotka eivät. Etenkin lasten, nuorten ja perheiden tukitoimia on sujuvoitettava ja lisättävä. Lastensuojelun nykyiset ongelmat on ratkaistava.


Meille kasvava ja kehittyvä Kuopio on sujuvan arjen kotikaupunki – kuopiolaisilta kuopiolaisille

Me ajattelemme, että kaupungin tulee olla kaupunkilaisia varten, eikä päinvastoin. Haluamme mahdollistaa kuopiolaisten omaehtoista toimintaa – omannäköistä elämää! Uskomme, että elämän rikkaus syntyy arkipäivän kohtaamisissa ja sellaisessa tekemisessä, jonka voi kokea merkitykselliseksi itselle ja muille.

Haluamme olla laittamassa kuntoon nuorisotaloja ja asukastupia ja muita sellaisia paikkoja, joissa oleskellakseen ei tarvitse ostaa mitään. Elävä Kuopio syntyy kohtaamisista ja kulttuurista ja kaikenkokoisista tapahtumista. Hauskassa kotikaupungissa on tasaisesti hetkiä, jotka nousevat sujuvankin arjen yläpuolelle.

Kutsumme kaupunkilaiset osallistumaan päätöksentekoon ja haluamme kehittää esimerkiksi osallistuvaa budjetointia: osa kaupungin budjetista voitaisiin käyttää suoraan kaupunkilaisten ehdottamiin ja yhdessä päättämiin asioihin.

Meille koko Kuopio on arvokas ja kaikkien kaupunginosiensa summa Saaristokaupungista Särkiniemeen, Maljalahdesta Maaningalle ja Karttulasta kantakaupunkiin. Jotta voimme kehittää kaupunkia suunnitelmallisesti, tarvitsemme nykyistä parempaa suunnittelua ja tulevaisuuden ennakoimista esimerkiksi väestöennusteiden pohjalta. Kaupungin edelleen kasvaessa myös kaavoituksen on oltava nykyistä avoimempaa ja pitkäjänteisempää.


Tulevaisuutta kohti – hyvällä mielellä

Meille Kuopio on maailman paras kaupunki, jossa asioita on saatu paljon aikaiseksi ja eteenpäin. Koemme silti, että työtä riittää ja olemme edelleen sitoutuneita laittamaan itsemme likoon kuopiolaisten yhteiseksi parhaaksi. 

Olemme eteenpäin katsovaa tekijäporukkaa ja kuopiolaisten käytettävissä jatkamaan hyvän elämän pääkaupungin rakennustalkoita.